Bine aţi venit pe site-ul Primăriei comunei Ariniş

Comuna Ariniş este situată într-o zonă deluroasă din sud-vestul Maramureșului, în zona de contact a Dealurilor Asuajului cu Dealurile Sălajului, pe cursul superior al râului Sălaj, la confluenţa cu râul Tămăşeşti. Comuna Ariniș face parte din regiunea etnografică a Țării Chioarului, zonă de interfață a județelor Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Este situată la numai 7 km de orașul Ulmeni, la 44 km de municipiul Baia Mare, reşedinţa judeţului şi la 13 km de Cehu-Silvaniei, cel mai apropiat oraş, aparţinând jud. Sălaj.
Teritoriul administrativ al comunei este de 2713 ha şi are următoarele vecinătăţi :
La est : Comuna Sălsig
La sud : Comuna Ulmeni
La vest : Comuna Băseşti
La nord : Comuna Băiţa de sub Codru
Comuna cuprinde 3 sate şi anume : satul Ariniş - reşedinţa comunei, satul Tămăşeşti şi satul Rodina.

Vedeţi şi: Cadrul geografic | Istoricul localităţii | Populaţia | Cultură şi învăţământ | Sănătate şi ordine publică | Obiective turistice | Personalităţi | Economia |

Stimaţi concetăţeni

Preluarea conducerii primăriei Ariniş a însemnat cu siguranţă un pas important în viaţa mea profesională, şi mai mult, un pas important pentru comunitatea din comuna Ariniş, al cărui prim-gospodar am devenit prin intermediul votului de încredere exprimat de localnici. Reuşita însă nu mi-a satisfăcut vreo nevoie sau vreun orgoliu personal, ba mai mult m-a pus în faţa unei realităţi cu care a trebuit să mă acomodez foarte repede.
Nevoile şi lipsurile cu care se confruntă locuitorii comunei, adăugate la resursele limitate ale administraţiei publice locale şi la timpul relativ scurt în care trebuie să răspundem solicitărilor venite din partea comunităţii ne-au stimulat procesul de identificare şi evaluare a unor soluţii care să depăşească barierele enunţate.
Acum, nevoia de dezvoltare este resimţită mai mult decât oricând, iar construirea viitorului nu poate urma doar modele din trecut, construirea viitorului trebuie sa fie axata pe conceptul de dezvoltare durabilă. Acest concept este fundamentat pe ideea asigurării unei calităţi mai bune a vieţii pentru fiecare dintre locuitori, atât la momentul prezent cât şi pentru generaţiile ce vor urma. În consecinţă avem nevoie de o comună prosperă, bazată pe un mediu curat şi sănătos, pe o viaţă socială solidă şi o economie sustenabilă.
Bunăstarea şi dezvoltarea au un preţ pe care noi toţi trebuie să-l plătim, de aceea este timpul să ne uităm în jurul nostru, să spunem că ne pasă mai mult decât de la uşa propriei case şi până în strada pe care locuim şi să acţionăm. Doar împreună vom putea contribui la creşterea gradului de bunăstare a comunei, acţionând unitar şi în armonie cu toate resursele pentru a crea un viitor cât mai bun.
Credem profund că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă.

Al dumneavoastră primar,

Gheorghe Mureşan Attachment