Cultură şi învăţământ

             Cultură
Căminul cultural Ariniş  este  instituţia de cultura care asigură păstrarea şi valorificarea tradiţiilor culturale. Aici se organizează activităţi culturale şi de petrecere a timpului liber. Căminul cultural îşi desfăşoara activitatea în 3 clădiri, una în Ariniş având o sală de spectacole de 300 locuri, una în Tămăşeşti având o sală de spectacole de 150 locuri şi una mai mică în satul Rodina, de numai 50 de locuri, funcţionând în aceeaşi clădire cu şcoala cu clasele I-IV din sat. Directorul căminului cultural este Dl. Resmerita Dorel.
Biblioteca comunală este instituţia de cultura care asigură împrumutul de carte către locuitorii comunei, precum şi desfăşurarea unor activităţi culturale cu specific de bibliotecă. Biblioteca dispune de un numar de 6278 volume. Actualul bibliotecar este D-na Toma Lucia.

             Învăţământ
Şcoala cu clasele I-VIII Ariniş are în subordine şi Şcoala cu clasele I-IV Rodina, precum şi 2 grădiniţe. 
În unităţile de învăţământ sunt cuprinşi la ora actuală, un număr de 50 de copii preşcolari şi un numar de 102 elevi. De educarea acestora se ocupă 10 cadre didactice şi încă 4 persoane, personal auxiliar şi de îngrijire. 
Activităţile şcolare se desfăşoara în două clădiri proprii, cuprinzând un numar de 16 săli de clasă şi laboratoare. 
Actualul director al Şcolii cu clasele I-VIII Ariniş, este profesorul Govojdean Ioan.