Istoricul localităţii

Deşi atestate documentar în Evul Mediu, cu certitudine aceste locuri au fost locuite încă din antichitate. Astfel, pe lista monumentelor istorice, este înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. de cod MM-I-s-B-04366, Aşezare sat ARINIŞ, "Sub ogrăzi”, Epoca bronzului, cultura Suciu de Sus.
Crucile celtice, poartă pe de altă parte mărturii ale existenţei unui popor străvechi în aceste locuri. În urma războiului daco-celt din anii 60 î.H. celţii au fost învinşi de Burebista şi marea lor majoritate au fost nevoiţi să se refugieze din faţa năvalei dacilor până pe actualul teritoriu al Germaniei. Totuşi, o parte dintre ei au continuat să convieţuiască în Transilvania în pace cu populaţia dacă, iar aceste cruci chiar dacă aparţin unor vremuri mult mai apropiate de noi, păstrează memoria unui popor care a locuit în aceste locuri î.H.  

Satul Arinişeste atestat documentar din anul 1543 sub denumirea de « Egherhat ». Numele localităţii provine probabil de la arinii aflaţi prin împrejurimi. Se spune că în timpul domniei principelui Bathori satul a ars, de unde a căpătat şi denumirea de « Arde-Hat ». În prezent, populaţia satului Ariniş este de 702 locuitori, dintre care 570 români şi 132 maghiari.
  
Satul Tămăşeşti,a doua localitate a comunei, este atestat documentar din anul 1424, având denumirea "Egerbegy". Deşi şi-a păstrat continuitatea de-a lungul timpului, populaţia satului a înregistrat o descreştere, în anul 2002 satul având un numar de 333 locuitori, toţi de naţionalitate română.
  
Satul Rodinaeste atestat documentar din anul 1956 sub aceasta denumire şi a luat fiinţă prin unificarea celor două cătune care aparţineau de satele Asuaju de Jos si Sălsig. Potrivit recensămantului din ianuarie 2002, satul avea o populaţie de 178 de locuitori, toţi de nationalitate romănă.
  
În perioada 11 mai 1989 - 31 ianuarie1990 de comuna Ariniş mai aparţineau şi localităţile Asuaju de Sus, Asuaju de Jos, Băita de sub Codru şi Urmeniş.