Lucrări de investiţii în derulare

1. Grup sanitar Cămin Cultural Ariniş finalizare 2011
2. Bloc ANL în localitatea Ariniş finalizare 2012
3. Bază sportivă tip I în localitatea Ariniş finalizare 2012
4. Centru de informare turistică ( FEADR ) finalizare 2012
5. Îmbunătăţire iluminat public eficientizat finalizare 2012
6. Modernizare drum comunal DC 93 Ariniş - Tămăşeşti ( HG 577 ) finalizare 2012