Oportunităţi de investiţii

♦ Concesionarea de terenuri
♦ Realizarea într-un interval scurt de timp a alimentării cu apă, canalizării şi introducerii gazului metan în toată comuna
♦ Forţă de muncă calificată
♦ Posibilităţi economice neexploatate: 228 ha păşune comunală